Общи Условия

Приети: 24 Октомври 2022 г

Тези Условия за ползване (“Условията”) влизат в сила незабавно, както за нерегистрирани потребители, така и за регистрирани такива при използване на функционалностите на Yox. Yox има право да изменя Условията по всяко време. Yox ще публикува на своя уебсайт променените Условия, които влизат в сила най-малко 30 дни след публикуването им, освен ако друго не е предвидено в тях. Yox уведомява регистрираните си потребители за промените в Условията и по електронна поща едновременно с публикуването им на уебсайта си. Променените Условия стават задължителни за потребителите от влизането им в сила, освен ако не ги оспори до 30 (тридесет) дни след получаването на уведомлението.

Тези Условия за ползване уреждат вашия достъп и използване на платформата на  Yox. Тези условия включват също нашата Политика за поверителност и Политика на използване на бисквитки. С достъпа и използването на Yox вие се съгласявате да спазвате тези Условия. Ако използвате Yox от името на фирма (дружество) или друго юридическо лице, тогава „вие“ също се съгласявате да приемете тези Условия, дори ако имаме отделно споразумение или договор с вас. Не можете да използвате Yox, ако не сте съгласни с версията на Условията, публикувана в сайта на Yox в момента на достъп до Yox.

Термините “ние” и “нас” се отнасят до:

 • Глобал Джобс Нетуърк ЕООД (Global Jobs Network LTD), дружество регистрирано в България с адрес на регистрация ПК:1000, пл. Народно Събрание 3, София, България с регистрационен номер от агенцията по вписвания – 207131004 и с електронна поща за комуникация: info@yox.bg

Моля, обърнете внимание : Всички спорове, възникнали във връзка с използването на Yox могат да бъдат отправени към Комисията за защита на потребителите и сдруженията за защита на потребителите, съгласно ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ (ЗЕТ).

 1. Условия за използване на Yox

За да получите достъп или да използвате Yox, трябва да сте навършили 16 години,  в противен случай не можете да използвате Yox. На работодатели техните упълномощен(и) агент(и) е разрешено да използват безплатния профил на работодателя и всякакви данни за този работодател, предоставени чрез този акаунт, за вътрешни бизнес цели на организацията. Освен както е посочено по-горе или ако друго е одобрено от нас, Yox е за ваша лична, некомерсиална употреба, освен ако не сключите отделно споразумение с нас за вашата бизнес дейност. Нямате право да използвате Yox, ако вече сме прекратили профила ви или сме го забранили. 

2. Вашият профил в Yox

а) Профил в Yox. За да използвате основните функционалности на Yox не ви трябва регистрация. При използването на основните функционалности няма да ви бъдат изисквани данни за регистрация, като електронна поща, имена и др. Използването на Yox е безплатно за всичките си основни функционалности.

За да използвате основните функционалности на Yox не ви трябва регистрация. При използването на основните функционалности няма да ви бъдат изисквани данни за регистрация, като електронна поща, имена и др. Използването на Yox е безплатно за всичките си основни функционалности. Ако сте търсещ работа може да свободно да използвате Yox и да разглеждате съдържанието. Ако сте Работодател и иматe кандидат, който иска да изпрати неговата автобиография до вас използвайки Yox като медиатор, то на вас не ви трябва регистрация в Yox, като работодател. Yox използва публично наличната информация за вас като работодател, за да изпълни волята на кандидата.

За да използвате някои или всички специални функционалности на Yox към момента Yox позволява да използвате временен потребителски профил или одобрен (безплатен или специален) работодателски профил. За целта ние изискваме да предоставите име, валиден имейл адрес. Имейлът, който използвате, трябва да е такъв, на който можем да се свържем с вас. В случай, че не можем да се свържем с вас чрез този имейл адрес, изпратеното от вас съдържание може да бъде отхвърлено. Данните, които предоставите за използването на специалните функционалности на Yox не са публични и не се споделят с нито една друга страна без изрично разрешение, като например кандидатстване за работа, при което разрешавате да бъде направена връзка с вас по имейл или чрез оставените от вас други контакти. Когато като кандидат за работа разрешите вашите данни да бъдат споделяни публично и с други работодатели, то вие се съгласявате, че вашите данни ще бъдат споделяни без изрично разрешение всеки път.

За да използвате безплатен или специален работодателски профил в Yox трябва да заявите одобряване на профил чрез предоставяне на имейл и име на представляващ или да приемете покана за управление на вашия профил в Yox. Тук може да направите заявка за потвърждаване на безплатен или специален работодателски профил.

Можете да прочетете повече за нашите усилия за поверителност в нашата Политика за поверителност

3. Използване на Yox

а) Съдържание на трети страни в Yox. В Yox има съдържание от други публични източници, потребители, рекламодатели и други трети страни. Yox използва легитимни и публични източници на информация, като Търговския регистър и регистърът на ЮЛНЦ, които представляват единна, централизирана, електронна база данни, съгласно насоките на Министерството на Правосъдието на Република България.  Данните за компаниите Yox използва, както от Търговския регистър, така и от Националния отворен регистър, който се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление“. Данните за отворените работните позиции, Yox събира от публични източничи, включително от страниците на над 15,000 работодатели, като валидира всяка една работна позиция ежедневно за промени в условията или за промяна в статуса на отворената позиция. Всички обяви за работа в Yox са безплатни. Всяка една обява за работа се класифицира съгласно европейския стандарт за класификация на професиите – ESCO чрез използването на собствени на Yox алгоритми – JobML и YoxCorpus. Yox използва класификацията на професиите на ESCO, като екипът ни допълинтелно е модифицирал съдържанието, като е добавил допълнителни професии и/или е променил наименованията.

Данните за заплатите, Yox събира и организира чрез:

 • данните за официално обявените работни заплати от работодателите за съответната позиция на базата на информация за средната работна заплата по професии, събирана в последната 1 година за всяка локация. 
 • Информация от потребителите на Yox, които публикуват отзиви и мнения за работодатели.

Данните за отзивите, Yox събира и организира чрез:

 • Информация от потребителите на Yox, които публикуват отзиви и мнения за работодатели чрез използване на временен или потвърден профил
 • 100% потвърдени отзиви от служители на работодатели чрез използване на специална функционалност на Yox.
 • информация от трети страни, като публични източници

Тъй като ние не контролираме пряко такова Съдържание, вие разбирате и се съгласявате, че: 

(1) ние не носим отговорност и не одобряваме такова съдържание, включително информацията за организации, управители, съдружници, свързани лица, приходи, брой служители, обяви за работа, работни заплати, реклами и информация за продукти и услуги, информация, свързана със заплатите, предоставена от други потребители; (2) не даваме никакви гаранции за точността, надеждността или качеството на информацията в такова Съдържание; и (3) не поемаме никаква отговорност за непреднамерено, неприемливо, неточно, подвеждащо или незаконно съдържание, предоставено от потребители, рекламодатели и трети страни.

Yox може да направи достъпно съдържание, хоствано от YouTube. Като преглеждате съдържание в YouTube, вие се съгласявате с Общите условия на YouTube.

В съответствие с ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/790 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО, както с всички еквивалентни или подобни закони в България и други юрисдикции, които имат за цел да изключат или ограничат отговорността на доставчиците на онлайн услуги, които предоставят достъп до генерирано от потребителите съдържание, не можем да носим отговорност за искове, произтичащи от Съдържанието, предоставено от трети страни на Yox. За повече информация, моля, вижте нашия помощен център.

Позволяваме на потребителите да публикуват отзиви за работодатели, когато са били наети от работодателя на пълен работен ден, на непълно работно време, на граждански договор, на свободна практика. Ние също така позволяваме на потребителите да преглеждат информация за работодателите. 

б) Вътрешни правила. Вие заявявате и се съгласявате, че ще използвате Yox единствено за законни цели по начин, съвместим с настоящите Условия и всички приложими закони, разпоредби или други правно приложими задължения (включително договорни задължения), които може да имате към нас и към трети страни. Вие сте изцяло отговорни за всяко и цялото Съдържание, което е публикувано чрез вашия акаунт в Yox („Вашето съдържание“). Вие се съгласявате, че като изпращате или упълномощавате вашето съдържание за използване в Yox, вие сте прегледали и разбрали нашите Насоки на общността. Разбирате, че може да се носите отговорност, ако Вашето Съдържание или друго използване на Yox нарушава приложимото законодателство или някое право на трета страна.

Вие се съгласявате, че няма да публикувате Забранено съдържание, а именно, такова съдържание, което може да се определи, като:

 • Тормоз и Заплахи

Пример за такова съдържание е:

– отправяне на заплаха към лице, бизнес или група

– публикуване на информация за бизнес, лице или група, която е лична информация или открита информация, която се публикува в отзив без да има пряка връзка с контекста на отзива, а цели очерняне, клевета или накърняване на достойнство.

– съдържание, съдържащо признаци на сексуална дискриминация или накърнява личността на база пол или лична интимна информация.

 • Език на омразата

Пример за такова съдържание е:

– директни призиви за насилие или омраза към защитени групи или индивиди 

– съдържание, което по не хуманен начин накърнява достойнството на група индивиди или отделни индивиди на базата на характеристиката, която ги защитава в обществото.

 • Обиди и ругатни

Пример за такова съдържание е:Съдържание съдържащо обидни думи, ругатни и псувни към индивид или група

Видимо и ясно различимо провокативно съдържание

– Клевети и недоказани твърдения за индивид, група индивиди или бизнес организация, целящи уронване на имиджа и извън контекста на личен опит с конкретно преживяване и опит във връзка с конкретния отзив, мнение, оценка или друго съдържание от потребител в Yox.

 • Лична информация

Пример за такова съдържание е:

– Имена на хора, телефонни номера, адреси на електронни пощи, физически адреси, медицинска информация, интимна информация и всякаква друга информация, която представлява предмет на лична информация.

 • Фалшиви отзиви

Пример за такова съдържание е:

– Стимулиране на отзив, оценка или мнение чрез непозволени средства, като обещания за заплащане, ваучери, отпуски, бонуси или други финансови стимули, други материални или нематериални придобивки или обещания за някое от гореспоменатите.

– Публикуване на отзиви, оценки или мнения от името на трети лица

– Използването на един потребител за публикуването на повече от един отзив за един работодател в рамките на период от 1 (една) година.

– Публикуване на оценка от потребител без легитимен и съществуващ имейл адрес, който отговаря на конкретния потребител.

– Съдържание публикувано с фалшива самоличност с невалидна информация за автора на съдържанието.

 • Дезинформация

Пример за такова съдържание е:

– Съдържание публикувано, като твърдение на факт за престъпна дейност, нанасящ вреда на индивид, група или бизнес организация

– Съдържание, което уврежда обществения интерес, съдържащо подвеждаща информация, която цели да заблуди и манипулира общественото мнение и/или интерес.

Yox разрешава публикуването на информация под формата на мнение за евентуална престъпна дейност

 • Рекламно съдържание

– Забранява се публикуване на рекламно или социално съдържание, включително телефонни номера, линкове към трети сайтове в раздела на публикуване на отзиви, оценки и мнения.

 • Неправилен правопис и граматика

Публикувано съдържание с граматически и правописни грешки ще бъде изтривано.

Вие се съгласявате, че няма да:

 • Се представяте за друго лице или да използвате неговия/нейния имейл адрес, или да представите погрешна информация за вашата настояща или бивша връзка/опит с работодател;
 • Създавате потребителски профили под фалшиви имена или с цел злоупотреба; или да създавате множество активни потребителски профили, за да публикувате множество рецензии за един и същи работодател
 • Публикувайте Съдържание, което не притежавате или което нямате право да публикувате;
 • Нарушавате тези Условия, Правилата на Общността на Yox или който и да е приложим закон, правило или наредба;
 • Нарушаване на поверителност, публичност, авторски права, патент, търговска марка, търговска тайна или друга интелектуална собственост или права на собственост на трета страна;
 • Продава, препродава, отдава под наем, отдава под наем, заема, търгува или по друг начин осигурява приходи от достъп до Yox или каквото и да е Съдържание (с изключение на Вашето съдържание) без нашето изрично писмено разрешение;
 • Пречат, нарушават или създават ненужна тежест за Yox или мрежите и услугите, свързани с Yox;
 • Използване на вируси или подобен софтуер в Yox; или опит за заобикаляне на която и да е защитна функция на Yox;

Вие се съгласявате, че:

Вашето съдържание ще може да бъде използвано от Yox по всякакъв начин, включително и в други платформи.

в) Връзки към уеб сайтове на трети страни . Yox може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, поставени от нас като услуга на тези, които се интересуват от тази информация, или публикувани от други потребители. Използването от ваша страна на всички подобни линкове към уеб сайтове на трети страни е на ваш собствен риск. Ние не наблюдаваме и не контролираме и не извършваме представителство по отношение на уебсайтове на трети страни. Доколкото такива връзки са предоставени от нас, те се предоставят само за удобство и връзка към уебсайт на трета страна не означава нашето одобрение, приемане, спонсорство или принадлежност към такъв уебсайт на трета страна. Когато напуснете Yox, нашите условия и правила не уреждат използването от ваша страна на уебсайтовете на трети страни.

г) Кандидатстване за работа директно в Yox . Някои от нашите обяви за работа ви позволяват да попълните и изпратите вашата кандидатура директно чрез Yox. Когато попаднете на страница с професии, ние ви информираме кои компании имат отворени свободни позиции, които са обявен публично. Ние предоставяме тази услуга, като работим директно с работодател или като имаме официален контакт от публични регистри и източници за работодател. Когато изберете бутона „Кандидатствай“, за да подадете кандидатура в Yox, ние изпращаме вашата кандидатура до най-подходящата информация за контакт, която имаме за този работодател, в случай, че той няма безплатен или специален профил в Yox. Въпреки че се стремим да направим тази услуга възможно най-добрата, работодателите не се контролират от нас и не можем да гарантираме, че вашата кандидатура ще бъде правилно получена и регистрирана от уебсайта на работодателя или отворена чрез безплатния работодателски профил в Yox. Yox ще направи всичко възможно вашата кандидатура да достигне до работодателя, включително чрез използване на официално налична публична информация за електронна поща или други данни (на работодателя), включително телефонен номер или връзка с отдел човешки ресурси.

Ако имате някаква причина да смятате, че кандидатурата ви не е получена от работодател, ви предлагаме да се свържете директно с него, за да потвърдите. Yox не гарантира валидността на предложението за работа и предупреждава търсещите работа да проверят валидността на предложението за работа, преди да предприемат неблагоприятни действия по отношение на текущата си ситуация на работа. Единствено Вие сте отговорни за проверката на точността на информацията за всеки работодател или предложение за работа.

д) Услуга за електронна комуникация в Yox . Yox предоставя услугата за комуникация – система за съобщения. Използвайки услугата за съобщения на Yox, вие потвърждавате, че молите Yox да изпраща тези съобщения от ваше име. Това включва вашите автобиографии, мотивационни писма, кандидатури, съобщения, отговори на въпросници, отговори, писма с оферти и други материали. Когато общувате чрез услугата за съобщения на Yox, ще видите имейл адрес със завършек @mail.yox.bg. Съгласявате се, че не запазвате права на собственост върху този имейл адрес, който е собственост на Yox. Услугата за съобщения на Yox обаче ще покаже името, свързано с вашия акаунт или заявление за работа, в полето „До:“ или „От:“.

Когато помолите Yox да предаде приложение или съобщение, включително, но не само,  кандидатура на работодател чрез Кандидатстване директно в Yox или чрез услугата за електронна комуникация на Yox, се съгласявате, че Yox си запазва правото да преформатира такова приложение или съобщение. Yox си запазва правото да проверява и потвърждава самоличността на всяка страна. Ние също така си запазваме правото да отхвърляме съобщения в съответствие с настоящите Условия, включително, без ограничение, премахване на всяко съобщение с .ade, .adp, .bat,.jpg, .gif, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, . ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh .png или .zip прикачен файл по някаква или никаква причина.

e) Безплатни темплейти. Възможно е да ви предоставим темплейти за ваша употреба, като например такива, които да помогнат на работодателите да поискат отзиви от служители, или такива, които да помогнат на работодателите с длъжностни характеристики за обяви за работа, или такива, които да помогнат на търсещите работа да създадат своите автобиографии. Вие разбирате и се съгласявате, че темплейтите, които предлагаме чрез Yox, са предоставени като предложения и тяхното съдържание не представлява правни или трудови съвети. По отношение на темплейтите за длъжностни характеристики, вие разбирате и се съгласявате, че не можем да гарантираме, че описанието се прилага правилно към конкретните обстоятелства на вашите нужди от наемане. Вие приемате, че използването на всеки темплейт, предоставен от Yox, е на ваш собствен риск.

4. Специални разпоредби, приложими за работодателите

а) Публикуване на работни места в Yox. Към момента в Yox не могат да бъдат публикувани обяви за работа. Yox събира информация за обявите за работа на всички работодатели, които имат обявени актуални работни позиции към момента. Информацията се събира чрез ATS доставчици, платформи за работа и кариерните страници на работодателите, като се обновява автоматично. Автоматичните обяви за работа са безплатни за работодателите и търсещите работа, и се събират ежедневно с цел да се разшири възможността търсещите работа да намерят най-подходящата за тях работа.

 • Ако нямате потвърден безплатен профил в Yox и съответно нямате пряк достъп до управление на информацията в профила си, то тогава ако потребител на платформата Yox кандидатства по работна позиция, публично обявена от вас, Yox ще ви уведоми по електронен или друг път за наличната интерес или кандидатура. Уведомлението става чрез използване на официално налична публична информация за електронна поща или други данни (на работодателя), включително телефонен номер или връзка с отдел човешки ресурси. Когато работодател бъде уведомен ще получи данни с достъп под формата на код чрез който ще може да достъпи свободно и защитено Yox и да разгледа съответния кандидат за работа.
 • Когато кандидат за работа кликне върху бутона “Кандидатствай”, то той се съгласява, че неговото заявление за кандидатстване ще стане достъпно до съответния адресат чрез платформата на YOX, като съответният работодател ще има възможност да прегледа неговите данни.
 • В случай, че потребител на Yox кандидаства по обява за работа, но не отговаря на общите условия за ползване на платформата, кандидатът няма да бъде видим в робатодателския профил. Например, кандидатът не е качил автобиография в допустим формат или е качил видео или друга алтернативна форма на презентация. В този и други случаи на нарушение на общите условия на Yox, кандидатът ще бъде автоматично определен от Yox като отхвърлен и работодателят няма да бъде изрично уведомен.
 • Yox може да спре или изтрие публично обявена работна позиция, която е представена и в Yox в случай, че Yox прецени, че не са спазени приложимите закони или разпоредби на държавата и държавата, където трябва да се изпълнява работата, включително законите, свързани с труда и заетостта, равните възможности за заетост и изискванията за допустимост на заетост, поверителност на данните, достъп и използване на данни и интелектуална собственост;
 • Yox може да спре или изтрие публично обявена работна позиция, която е представена и в Yox, в случай че съдържа невярна информация или привлича служители чрез умишлено невярно представяне, като например погрешно представяне на условията на работа или отговорното лице;
 • Yox може да спре или изтрие публично обявена работна позиция, която е представена и в Yox, в случай че изисква такса за кандидатстване или авансови или периодични плащания; изисква наемане на други; наподобява многостепенна маркетингова кампания, франчайз, пирамидална схема, договореност за “членство в клуб”, дистрибуторство или търговско представителство;
 • Yox може да спре или изтрие публично обявена работна позиция, която е представена и в Yox, в случай че съдържа лого, търговска марка или връзка към уебсайт, различни от вашите собствени или тези на което и да е юридическо лице, за което сте упълномощени да изпращате обяви за работа;
 • Yox може да спре или изтрие публично обявена работна позиция, която е представена и в Yox, в случай че се дискриминират кандидатите въз основа на пол, раса, религия, сексуална ориентация, възраст, увреждане или други признаци, забранени от приложимото законодателство, по преценка на Yox.
 • Работодател може да се откаже да получава безплатни кандидати чрез автоматичните обяви, като се свърже с Yox и предостави линк към публичния профил на организацията, както и примерен линк на обява за работа, която иска да бъде премахната. Искането трябва да бъде направено от официален представител на организацията. Yox ще отговори възможно най-скоро.

Вие се съгласявате, че Yox може по свое усмотрение да премахне или предотврати публикуването на която и да е обява за работа по каквато и да е причина или без такава.

 б) Отзиви в Yox 

В Yox не приемаме отзиви и мнения, за които има информация, че са срещу:

 • Заплащане
 • Ваучери
 • Отпуски
 • Бонуси или други финансови стимули
 • Други материални или нематериални придобивки
 • Обещания за някое от гореспоменатите

Във връзка с установени непозволени методи за мотивиране на оценки, можем да премахнем съдържание, ако смятаме, че потребителите са били стимулирани или принудени да направят отзив, който не отговаря на обективното им мнение.

с) Обратна връзка с потребители

Вие се съгласявате, че ние можем да информираме от ваше име потребител, който е кандидатствал при вас, че неговата кандидатура е получена и/или отворена от вас. Ние можем също и да изпращаме имейли или съобщения със статуси или напомняния към потребителите от ваше име, които са кандидаствали при вас във връзка с кандидатурата им или във връзка с интерес, който са проявили към вас, като работодател.

5. Специални разпоредби, приложими за рекламодателите

Тази разпоредба се прилага за всички рекламодатели, включително работодатели, които купуват обяви за работа или дисплейни реклами. Освен ако не се договорим друго, не можете да използвате или обработвате по друг начин данни, събрани или извлечени от реклами („ Данни за реклами“) за всякакви цели (включително повторно насочване, изграждане или увеличаване на потребителски профили, позволяване на обратна връзка или пренасочване с маркери или комбиниране с данни в кампании на множество рекламодатели), различни от оценка на ефективността и ефективността на вашите кампании на обобщена и анонимна основа. Не можете и не трябва да разрешавате на трета страна да прехвърля или продава каквито и да е рекламни данни на или да използвате рекламни данни във връзка с която и да е рекламна мрежа, рекламен обмен, посредник на данни или друга страна, която не действа от ваше име и вашите кампании. Можете да използвате информацията, предоставена ви директно от потребителите, ако предоставите ясно предизвестие и получите съгласие от тези потребители и спазвате всички приложими закони и отраслови насоки, включително тези, приложими за защита на данните.Изпълнение от Yox

Премахване на съдържание . Въпреки че Yox няма задължение да прави това, Yox си запазва правото да преглежда и изтрива всяко Съдържание (или част от него), за което смятаме, че нарушава тези Условия или други приложими правила, публикувани в Yox (включително нашите Правила на общността ), или които считаме, по наше усмотрение, за неподходящи. Ако видите някакво Съдържание на Yox, което смятате, че нарушава нашите правила, можете да подадете сигнал за това Съдържание, като се свържете с нас тук. След като бъдем уведомени, ще прегледаме Съдържанието и ще преценим дали да го премахнем (или част от него). Моля, обърнете внимание: Нашето тълкуване на нашите правила и решението дали да редактираме или не премахнем Съдържанието е по наша собствена преценка. Вие разбирате и се съгласявате, че ако изберем да не премахваме или редактираме Съдържание, което смятате за нежелателно, това решение няма да представлява нарушение на настоящите Условия или на споразумение, което имаме с вас. За повече информация, моля, вижте нашите правни ЧЗВ .

Други изпълнителни действия . Въпреки че нямаме задължение да правим това, ние си запазваме правото да разследваме и да предприемем подходящи действия по наша собствена преценка срещу вас, ако нарушите тези Условия, включително без ограничение: премахване на Съдържание (или части от него) от Yox; спиране на правата ви за използване на Yox; прекратяване на вашето членство и профил; докладване за вас на правоприлагащи органи, регулаторни органи или административни органи; и предприема съдебни действия срещу вас.

6. Защита на нашите потребители . Въпреки че нямаме задължение да правим това, ние си запазваме правото, доколкото е позволено от приложимото законодателство, да предприемем подходящи действия за защита на анонимността на нашите потребители срещу налагането на призовки или други искания за информация, които търсят електронния адрес на потребителя или идентифицираща информация.

7. Права върху Вашето съдържание

Ние не претендираме за собственост върху каквото и да е Съдържание, което изпращате или упълномощавате за използване на Yox, но вие ни предоставяте правата да използваме такова Съдържание, както е посочено по-долу. Изпращайки или упълномощавайки ни да показваме каквото и да е Съдържание на Yox, с настоящото ни предоставяте неограничен, неотменим, постоянен, неизключителен и безвъзмезден лиценз (с право на преодаване чрез неограничени нива на подлицензи) за използва, копира, изпълнява, показва, създава производни произведения на, адаптира и разпространява такова Съдържание във всяка и всички медии (вече известни или разработени по-късно) по целия свят. В най-голяма степен, разрешена от приложимото законодателство, вие изрично се отказвате от всички ваши морални права, приложими към упражняването от Yox на горния лиценз. Вие се съгласявате, че този лиценз включва правото ни да предоставяме, популяризираме, и да подобри Yox и да направи Съдържанието, изпратено до или чрез Yox, достъпно за други компании, организации или лица в съответствие с нашите правила и условия за използване на такова съдържание . Няма да бъде изплатена компенсация по отношение на Съдържанието, което публикувате чрез Yox. Трябва да изпращате на Yox само Съдържание, което виe приемате да споделяте с други съгласно правилата на тези Условия. 

8. Права върху съдържанието на Yox

Yox съдържа Съдържание, предоставено от нас и нашите лицензодатели. Ние и нашите лицензодатели (включително други потребители) притежаваме и запазваме всички права на собственост (включително цялата интелектуална собственост) върху Съдържанието, което предоставяме всеки, и Yox притежава и запазва всички права на собственост в Yox. Ако сте потребител, с настоящото ви предоставяме ограничен, отменим, неподлежащ на преодаване лиценз съгласно правата на интелектуална собственост, лицензирани от нас, за изтегляне, преглеждане, копиране и отпечатване на Съдържание от Yox единствено за ваша лична употреба във връзка с използването на Yox. С изключение на предвиденото по-горе, вие се съгласявате да не: (1) възпроизвеждате, модифицирате, публикувате, предавате, разпространявате, публично изпълнявате или показвате, продавате, адаптирате или създавате производни произведения, базирани на Yox или Съдържанието (с изключение на Вашето съдържание); или (2) отдаване под наем, лизинг, заем или продажба на достъп до Yox. 

9. Отказ от отговорност и ограничение на отговорността

Отказите от отговорност и ограниченията на отговорността в този раздел се прилагат до максималната степен, допустима съгласно приложимото законодателство. Нищо в този раздел няма за цел да ограничи правата, които имате, които може да не са законово ограничени.

Всички имейли или известия по имейл, съответстващи на дейност в Yox, услугата за електронна комуникация на Yox или всяка друга комуникационна услуга, продукт или функция, предоставени на или чрез Yox, се предоставят единствено като помощ. Yox се отказва от всички гаранции по отношение на предаването или съхранението на такива съобщения, не гарантира тяхната доставка или получаване и не гарантира датата или часа, в който могат да бъдат изпратени. В случай, че изпратеното съобщение е предназначено за затворен акаунт, тези съобщения няма да бъдат доставени. Освен това, ако сте работодател и сте публикували обява за работа директно в Yox, кандидатурите се изпращат само до вашият бизнес профил за управление в Yox; всички други известия, които може да получите, се предоставят единствено като помощ към вас. Yox не поема никаква отговорност и се отказва от всякаква отговорност за съдържанието, точността, пълнотата, законността, надеждността или наличието на всяка обява за работа, кариерна страниця, искане за работа, информация за автобиография или съобщение, което публикувате, изпращате или получавате чрез Yox или услугата за електронна комуникация на Yox.

Ние не поемаме отговорност за грешки, пропуски, прекъсване, изтриване, дефект, забавяне в работата или предаването, повреда на комуникационната линия, кражба или унищожаване или неоторизиран достъп до или промяна на всяка комуникация с рекламодатели или други потребители. Ние не носим отговорност за проблеми или техническа неизправност на какъвто и да е хардуер и софтуер, дължащи се на технически проблеми в интернет или на Yox или комбинация от тях, включително всякакви наранявания или повреди на потребителите или на компютъра на което и да е лице, свързани с или в резултат на участие или изтегляне на материали във връзка със Yox. При никакви обстоятелства не носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването на Yox или от каквото и да е Съдържание, публикувано на Yox или предадено на потребители, или каквито и да било взаимодействия между потребителите на Yox, независимо дали онлайн или офлайн. Ние не гарантираме, че: (1) Yox ще отговори на вашите изисквания; (2) Yox ще бъде на разположение непрекъснато, своевременно, сигурно или без грешки; или (3) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Yox, ще бъдат точни или надеждни.

С настоящото освобождавате Global Jobs Network LTD от всякакви искове, искания и загуби, щети, права, искове и действия от всякакъв вид, които са пряко или косвено свързани или произтичат от: (1) действията, Съдържанието или данните на трети страни (включително рекламодатели и други потребители) (2) Вашето участие във всякакви офлайн събития.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Global Jobs Network LTD НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА ЗАГУБЕНА ПЕЧАЛБА ИЛИ КАКВАТО И ДА E НЕПРЯКИ, ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ YOX: не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. Освен при умисъл или при груба небрежност, Yox не отговаря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Yox; поради ограничаване, прекратяване или блокиране на Вашия акаунт и/или на Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия. Във всички случаи отговорността на Yox е ограничена до размера на заплатената от вас цена за предлаганата Услуга, освен ако не е предвидено друго съгласно действащото законодателство

10. Прекратяване на договора

Тези условия остават в сила, докато използвате Yox, а за регистрирани потребители, докато акаунтът ви остава отворен. Можете да изтриете акаунта си по всяко време. Можем да спрем или прекратим вашия акаунт или достъпа ви до части от Yox, по каквато и да е причина или никаква, без да ви уведомяваме. Ние няма да носим никаква отговорност към вас за прекратяване на вашия акаунт или свързано изтриване на вашата информация.

Всички разпоредби на настоящите Условия остават в сила след прекратяване или изтичане на настоящите Условия, с изключение на тези разпоредби, предоставящи достъп или използване на Yox. За да избегнете съмнения, вие се съгласявате, че тези Условия се прилагат за вашето използване на Yox и всяко Съдържание, публикувано на Yox по всяко време преди прекратяването или изтичането на тези Условия.

11. Промени в Условията

Можем да преразгледаме тези Условия от време на време, като публикуваме актуализирана версия на Yox. Ревизираните Условия ще влязат в сила незабавно за нерегистрирани потребители и потребители, регистриращи акаунти на или след датата на ревизия. За потребители, които са регистрирали акаунти преди датата на ревизия, те ще влязат в сила тридесет (30) дни след датата на ревизия. Ако направим промяна, за която смятаме, че съществено намалява правата ви или увеличава отговорностите ви, ние ще ви уведомим по имейл (изпратен на имейл адреса, посочен във вашия акаунт) или чрез известие на този уебсайт, преди промяната да влезе в сила . Можем да предоставим известия за промени и при други обстоятелства. Всички подобни промени няма да се прилагат за никакви искове, предявени преди датата на влизане в сила на ревизираните Условия, включващи такива промени.

12. Откриване на трета страна

Вие се съгласявате да се откажете от правото си да заведете процедура за откриване на трета страна, като например потребител на Yox, преди да заведете официално иск за търсене на информация за идентифициране на потребител от Yox. Ако възнамерявате да търсите информация за потребител или друга трета страна във връзка със съдържанието на Yox, то вие се съгласявате да го направите съгласно валидна съдебна призовка в България, надлежно издадена и във връзка с активен съдебен процес и надлежно връчена на нашия регистриран адрес в България на Глобал Джобс Нетуърк – ПК:1000, пл. Народно Събрание 3, София, България. Освен това се съгласявате, че всички подобни призовки и производства за откриване, произтичащи от такива призовки, ще бъдат издавани, завеждани и решавани в компетентните съдилища, разположени в град София.

13. Решаване на спорове

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО. ТОВА ЗАСЯГА ВАШИТЕ ПРАВА. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ С ВЛИЗАНЕТО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ВИЕ И YOX СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО ДА УЧАСТВАТЕ В КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ. ВИЕ И YOX СЕ СЪГЛАСЯМЕ, ЧЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРЕДВЯДИ ИСКОВЕ СРЕЩУ ДРУГИЯ САМО ВЪВ ВАШЕ ИЛИ НАШЕ ЛИЧНО КАЧЕСТВО.

14. Друго

Освен както е изрично посочено в друго споразумение, което имаме с вас, тези Условия представляват цялото споразумение между вас и нас относно използването на Yox и тези Условия заменят всички предишни предложения, преговори, споразумения и разбирания относно предмета на тези Условия. Вие заявявате и гарантирате, че никое лице не е дало каквото и да е обещание, представителство или гаранция, изрична или подразбираща се, която не се съдържа тук, за да ви подтикне да сключите това споразумение. Неуспехът ни да упражним или приложим което и да е право или разпоредба от Условията няма да действа като отказ от такова право или разпоредба. Ако се установи, че някоя клауза от Условията е неприложима или невалидна, тогава само тази разпоредба ще бъде променена, за да отрази намерение или елиминирани до минимално необходимата степен, така че в противен случай Условията да останат в пълна сила и действие и приложими. Заглавията на разделите в Условията са само за удобство и нямат правно или договорно действие; както се използва в Условията, думата “включително” означава “включително, но не само.”

Моля, свържете се с нас тук с всякакви въпроси относно тези Условия.