Политика за поверителност

YOX е “Job Search Engine” платформа, създадена с цел увеличаване на прозрачността и информираността за работното място. YOX предлага информация за милиони компании чрез публичните търговски и други публично достъпни регистри и източници, комбинирани с увеличаваща се база данни от оценки и отзиви за компании, информация за заплати, социални придобивки, […]