Как се обработват личните данни на кандидатите за работа, които получавам по моите обяви за работа в Yox

Когато кандидат за работа кликне върху бутона “Кандидаствай”, то той се съгласява, че неговото заявление за кандидатстване ще стане достъпно до съответния адресат чрез платформата на YOX, като съответният работодател ще има възможност да визуализира информацията, след като се е съгласил с Условията за ползване и съхраняване на лични данни. […]

Мога ли да спра или изтрия обявите за работа, които се появяват в публичния ми профил в Yox?

Yox събира информация за обявите за работа на всички работодатели, които имат обявени актуални работни позиции към момента. Информацията се събира чрез ATS доставчици, платформи за работа и кариерните страници на работодателите, като се обновява автоматично. Автоматичните обяви за работа са безплатни за работодателите и търсещите работа, и се събират […]

Безплатни ли са кандидатите по моите обяви за работа в Yox?

Да. Всички кандидати по обявите за работа са безплатни за работодателя. Всеки работодател може да преглежда кандидатите си по публикуваните обяви за работа свободно и неограничено. В случай, че работодателят иска да получи повече кандидати по определена обява за работа, то работодателят има опция да “засили” обявата и нейното разпространение […]

Как да видя кандидатите по моите обяви за работа, в случай че съм потвърдил работодателския си профил в Yox?

Ако имате потвърден безплатен работодателски профил, за да видите вашите кандидати за работа, следвайте следните стъпки: Влезте във вашия работодателски профил в Yox. Изберете от менюто в ляво “Обяви“. Иберете обява от списъка, по която е отбелязано, че има налични кандидати. Можете да прегледате кандидата и неговата автобиография и да […]

Какво става с кандидатите по моите обяви за работа, публикувани в Yox, в случай че не съм си потвърдил работодателския профил?

Ако вашият безплатен работодателски профил не е потвърден в Yox и съответно нямате пряк достъп до управление на информацията в профила си, то тогава ако потребител на платформата Yox кандидатства по отворена работна позиция на вашата компания, Yox ще ви уведоми по електронен или друг път. Уведомлението става чрез използване […]

Откъде Yox има информация за обявите за работа?

Yox събира информация за обявите за работа на всички работодатели, които имат обявени актуални работни позиции към момента. Информацията се събира чрез ATS доставчици, платформи за работа и кариерните страници на работодателите, като се обновява автоматично. Автоматичните обяви за работа са безплатни за работодателите и търсещите работа, и се събират […]

Добавяне & Промяна на уебсайт на Работодател

За да добавите или промените публично наличния в Yox уебсайт на вашата компания, първо трябва да потвърдите вашия Безплатен Работодателски Профил в Yox. С вашия Работодателски Профил ще можете да обновявате вашия публичен профил, включително и адреса на уеб страницата ви. Какво да направите, за да добавите или промените информацията за уебстраницата, която […]

Добавяне & Промяна на “Brand” име на Работодател

За да добавите или промените вашия бранд – търговско наименование във вашия публичен профил в Yox, първо трябва да потвърдите вашия Безплатен Работодателски Профил в Yox. С вашия Рработодателски Профил ще можете да обновявате вашия публичен профил, включително и името на тарговската марка на вашата компания. Влезте във вашия Работодателски Профил. Изберете секция […]

Добавяне & Промяна на Адрес на Работодател

За да добавите или промените публично наличния в Yox адрес на вашата компания, първо трябва да потвърдите вашия Безплатен Работодателски Профил в Yox. С вашия Работодателски Профил ще можете да обновявате вашия публичен профил, включително и адреса. Какво да направите, за да добавите или промените адреса, който е публично достъпен в Yox за […]

Добавяне & Промяна на Лого

За да добавите или промените логото на вашия работодателски профил, първо трябва да потвърдите вашия Безплатен Работодателски Профил в Yox. С вашия Работодателски Профил ще можете да обновявате вашия публичен профил, включително и логото. Влезте във вашия Работодателски Профил Изберете “Снимки” Кликнете върху иконката за добавяне на снимка на логото […]

Какво означава средна заплата в профила на работодател?

Yox предоставя два вида средна стойност на работни заплати в профилите на работодателите. Средна работна заплата за компания (работодател) Средна работна заплата в компания по професия Информацията за средна заплата в профил на фирма представлява средната стойност на работната заплата във фирмата на базата на всички налични данни в Yox […]

Как да поискам Потвърдени отизиви от моите служители?

Какво е 100% Потвърден отзив? Отзивът е направена от потребител, който е потвърден като служител в съответната компанията. Отзивът, мнението са обективно отразяване на опита на служителя в компанията и същият служител не е бил мотивиран или принуждаван да направи оценката. Ако сте част от екипа на компанията, като например […]

Политика за поверителност

YOX е “Job Search Engine” платформа, създадена с цел увеличаване на прозрачността и информираността за работното място. YOX предлага информация за милиони компании чрез публичните търговски и други публично достъпни регистри и източници, комбинирани с увеличаваща се база данни от оценки и отзиви за компании, информация за заплати, социални придобивки, […]

Общи Условия

Приети: 06 юни 2022 г Тези Условия за ползване (“Условията”) влизат в сила незабавно, както за нерегистрирани потребители, така и за регистрирани такива при използване на функционалностите на Yox. Yox има право да изменя Условията по всяко време. Yox ще публикува на своя уебсайт променените Условия, които влизат в сила […]