Правила на Общността

Нашите Задължения

Yox.bg е легитимен и прозрачен инстурмент, позволяващ на потребителите да кандидастват за работа, да четат или да публикуват отзиви, мнения и оценки за компании, в които са работили или в момента работят. В Yox може също да се получи и информация за заплатите, както на базата на информация от служители, така и на базата на официално обявени трудови възнаграждения. Целта на Yox е да предостави на потребителите си пълната и обективна информация свързана с работното място.

Тук сме събрали нашите принципи и насоки, за да гарантираме, че всички посетители и членове на нашата общност ще имат достъп до автентична, прозрачна и ценна информация за бъдещата си кариера. Ние се стремим непрекъснато да се развиваме и да усъвършенстваме насоките и условията, така, че те да отговарят в максимална степен на очакванията на потребителите, като едновременно с това покриват основната мисия и цели на Yox.

Запазваме си правата да модерираме текста на оценките или коментарите, изпратени на нашия сайт, и това е по наше собствено усмотрение. Можем да премахнем съдържание, ако смятаме, че потребителите са били стимулирани или принудени да направят оценка, която не отговаря на обективното им мнение.

Ние прилагаме един и същ стандарт за преглед за цялото съдържание на направени коментари (независимо дали съдържанието включва работодател, който е потребител на YOX или не).

Работодателите, които управляват своите профили предоставят електронна поща за идентификация, а в случай, че не е наличен специален домейн се предоставя специализиран метод за идентификация по избор на работодателя. Работодателите нямат достъп до информация за коментиращите и оценяващите тяхната компания извън информацията, която самият потребител е решил да оповести публично.

Ние модерираме внимателно всяка част от съдържанието. Правим го автоматично и ръчно. Ние прилагаме собствена технология, която анализира множество параметри на съдържанието. Ако съдържанието не премине през някой от алгоритмите ни, то тогава, човек – модератор преглежда съдържанието, за да определи дали отговаря на нашите условия и насоки. Например ако коментарът или даденото мнение от потребител не отговаря на изискванията за минимални атрибути, съгласно насоките за коментиране, то модераторът може да премахне или спре от публикуване мнение или оценка за компания.

Ние използваме собствени технологични филтри и алгоритми за откриване на опити за спам или злоупотреби. В случай, че установим подобни опити за компрометиране на сигурността на платформата, ще предприемем мерки, които законът позволява.

Ние оставаме неутрални във всички случаи на спор. Ние не вземаме страна и не действаме като откривател на факти по отношение на съдържанието на мненията или коментарите. Yox е инфраструктура и инструмент, който се развива непрекъснато с цел да предоставя все по-обективна и легитимна информация.

Вярваме в принципа на анонимност и свобода на словото – всеки има право да изрази своето мнение, стига законът да се спазва и да може да бъде чут без страх от възмездие, цензура или друго нежелано последствие. В резултат на това членовете на общността могат да изберат да останат анонимни.

Очакваме нашите потребители да не злоупотребяват с тази анонимност и да спазват тези насоки на общността.

Терминология

YOX използва термините „мнение“, ”оценка”, “коментар”, за да опише мненията/оценките, информация за заплати, информация за интервюта, информация за социалните придобивки и друго съдържание, изпратено от потребителите.

YOX използва термина „потребител“, за да опише всеки човек, който посещава тази общност с (или без) регистрация, който търси информация за работодател, заплати, социални придобивки, работа или друга информация за компания или този, който е бивш или настоящ служител в компания и иска да допринесе за общността.

В допълнение, YOX използва термина „работодател“, за да опише субекта, който наема служители или интервюира потенциални кандидати. Можем също да използваме термина „работодател“, за да опишем единствен официален представител на компанията; това може да бъде някой в HR, управител или изпълняващ друга функция по набиране на персонал.

Насоки за публикуване на оценки и мнения

Стотици хиляди търсещи работа разчитат на обективни оценки и мнения за компаниите в мрежата на YOX, както и на информация за интервюта, заплати, необходимите умения за съответната работна позиция и др. Моля, следвайте тези насоки, за да гарантирате, че всеки може да се възползва от полезна, балансирана и автентична общност.

Вашата оценка и мнение трябва да е обективна и трябва да представлява ваше лично мнение и опит с компанията, която коментирате. Ние не вземаме страна в оценка на справедливостта на вашия коментар или изразено мнение, но се стремим да спазваме заложените тук насоки. За нас най-важното е потребителите да се чувстват свободни да изразят своята позиция и да нямат притеснения от изразяването на мнението си. Нашата репутация се гради именно на това – доверието на хората. Затова нашата основна задача е да подсигурим спокойствие на потребителите. В синхрон с това, Yox си запазва правото да модерира или редактира коментари.

Ние никога не предоставяме информация на работодател за потребител, който е направил оценка или е изразил мнение. Неговата анонимност е гарантирана и от самата инфраструктура и изградена сигурност в системата на YOX. Потребителят, който дава оценка и мнение сам решава как да се представи и избира дали да коменитра анонимно или с името си. Имейл адресът, който потребител предоставя не се публикува заедно с оценката и не не се персонализира към конкретния коментар. Електронната поща, предоставена от потребител може да бъде използвана в общата база на YOX с цел развиване на продукта.

Независимо дали коментиращият потребител е регистриран потребител на платформата YOX, неговата информация, като коментиращ и оценяващ не е публична, нито за работодателя, нито за модераторите на платформата. Системата на YOX разглежда потребителя, който коментира и оценява като напълно анонимен нов потребител, като релация между неговия профил, ако е регистриран потребител и неговият коментар и мнение не съществува в базата на YOX. Освен това YOX не съхранява никаква друга информация за потребителя в ролята му на коментиращ, като информация за логове, устройство и друга информация се изтрива от сървъра и не се обработва допълнително.

В случай, че някой държавен орган ни поиска информация за потребител и неговия конкретен коментар, YOX няма как да я предостави, поради начина на работа на услугата и инфраструктурата зад нея. Въпреки това, ние осъзнаваме, че гарантираната анонимност не трябва да се превръща и в начин за извършване на злоупотреби от недобронамерени потребители и затова спазването на насоките на коментиране и оценяване на дадена компания трябва са рамката, от която се водят, както алгоритмите ни, така и модераторите на YOX.

Ние препоръчваме всеки човек – потребител да подаде само една оценка – коментар за всеки вид мнение към работодател или интервюираща компания годишно. Оценките и мненията трябва да са свързани с работни места, които са фактически заемани (или били заемани) от съответния потребител, или интервюта, на които потребителят е присъствали през последните години, така че неговият принос да е от значение за търсещите работа.

Насърчаваме ви да мислите и изразявате мнението си от всяка възможна гледна точка и да включите както добрите (позитивните) ви впечатления, така и критичните, за да предоставите напълно обективна оценка. Дори и да не е напълно задължително, в YOX вярваме, че обективната оценка, която включва балансирано мнение може да направи по-добро изживяването в общността.

Не разрешаваме рецензии, които посочват имена на лица в контекст на лични отношения, освен ако мнението не описва поведението или представянето на лицето по време на работния процес. Може да споделите и мнения за лицата, които са публични лица на компанията (изпълнителен директор, президент, собственик, основател и др.) Ние вярваме, че тази информация като цяло е представителна за културата на компанията и може да бъде много информативна за нашите потребители.

Ние осъзнаваме, че докато споделяте мнение за работа, може да бъдете емоционални и това не е проблем. Но ние не одобряваме мнения е коментари, които включват определени ругатни, заплахи за насилие, расизъм или дискриминационен език, насочени към индивид или група. Разрешени са общи дискусии за лошото поведение на работното място, включително повечето дискусии за незаконни дейности, дискриминация и сексуален тормоз.

Ако конкретен коментар бъде маркиран или докладван, премахването му напълно ще бъде по наше усмотрение и съгласно настоящите насоки и условия.

За да защитим поверителността, ние ви позволяваме да запазите самоличността си анонимна в публикациите си, но това е личен избор, а не функция по подразбиране, макар и системата ни да е изградена на принципа на анонимният коментиращ. Това означава, че ако вие си споделите името в полето за автор на коментар, нашата система, макар и да не пази информация за данните на коментиращия потребител е възможно някой да ви асоциира с конкретния коментар. Въпреки това юридически последствие от това за вас няма да има, защото нашата система гарантира анонимност и не запазване на данните за конкретния коментиращ потребител. Всеки може да е използвал името ви.

Ако потребител сигнализира и докладва, че името му е използвано неправомерно, YOX ще прецени дали да премахне коментара.

YOX е за споделяне на информация, която помага на цялата общност. Ще отхвърляме всяко съдържание и оценки, предназначени за реклама.

Бихме искали всички мнения да бъдат 100% оригинални – без съществени цитирани материали от други източници, включително (но не само) уебсайтове, кореспонденция по имейл, други мнения и т.н. Освен това вашата оценка ще бъде по-достоверна, ако използвате добра граматика, правопис и пунктуация.

Писането ви не трябва да е перфектно, но трябва да е поне разбираемо. Отхвърляме рецензии с прекомерно изписване с главни букви, глупости или допълнителни думи/специални знаци.

Указания за отговор на работодателя

Отговорите на работодателите също се модерират с помощта на Насоките за публикуване на оценки и мнения, с изключение, че ние разрешаваме на работодателите да включат своята информация за контакт и съответните уеб връзки (напр. връзки към вътрешни фирмени политики, сайтове за гореща линия за етика/съответствие и т.н.)

Ако Вие, като работодател решите да отговори на коментар чрез профила ви в YOX, ние ви молим да спазвате следните насоки

  • Да бъдете учтиви и професионални
  • Да не включватее името на лицето, за което смятате, че е написал мнението, оценката
  • Не заплашвайте автора на мнението с правни или други наказателни щети

Моля, имайте предвид, че YOX модерира отговорите на работодателите дори след като са публикувани. Следователно, ако отговорът не отговаря на условията, той може да бъде показан за кратко време, преди да го премахнем. (Може да бъдете уведомени по имейл, ако премахнем отговора ви.)

Важна информация

За работодатели

Обичаме, когато компаниите насърчават своите служители и кандидати за работа да споделят честни отзиви в YOX. Затова и създадохме системата така, че да не можете да асоциирате дадена оценка с конкретен потребител или потребителски профил. Вярваме, че това ще мотивира вашите служители да бъдат обективни, независимо от начина по който са стигнали до YOX. Въпреки това ще премахнем положителните отзиви, когато имаме доказателства, че служителите са били компенсирани и/или принудени да оставят коментар и мнение, което не съответства на тяхната обективна оценка. За Работодателите, които извършват вътрешни проучвания за настроенията в компанията, YOX предоставя възможност за използване на анкетна форма с въпроси и мнения, които могат да бъдат изпратени до минимум 20 бр. служители чрез служебните им имейл адреси, като резултатите от съответните анкети ще бъдат обобщени на базата на статистически модел и в случай, че спазват настойщите усливия, ще могат да бъдат публикувани на страницата на профила ви в YOX. Коментирати и оценките също могат да бъдат публикувани на профила ви, но без асоциация на конкретния коментиращ потребител, служител в компанията с конкретната оценка. Дори да поискате от YOX информация за потребителите и персоналните им коментари, такава информация ние няма как да ви предоставим при никакви условия, поради начинът на извършване на услугата и подсигурената анонимност на коментиращите потребители.

За Потребители

Очакваме всички наши потребители да следвате тези указания, както и Условията за ползване и Политиката за поверителност на YOX. YOX си запазва правото да премахне мнение или отговор на работодателя по всяко време по каквато и да е причина. Прегледите, одобрени и публикувани в YOX, са индивидуални и силно субективни мнения

Ако видите нещо в YOX, което смятате, че нарушава нашите насоки, трябва да го сигнализирате, за да може да го прегледаме. Ако нямате профил, може да пишете на info@yox.bg – ние ще отговорим по имейл с нашето решение. Моля, имайте предвид, че маркирането на част от съдържание за втори преглед не гарантира, че то ще бъде премахнато от сайта. Поради разнообразието на нашата общност е възможно нещо да ви е неприятно или смущаващо, без да отговаря на критериите за премахване или блокиране

Leave A Comment?