Анонимност при публикуване на оценки и мнения

Yox.bg се стреми да бъде легитимен и достоверен инструмент, който да представя на потребителите си обективна и полезна информация. Затова за нас е изключително важно, от една страна – да запазим анонимността на потребителите, а от друга страна да не позволим злоупотреба с анонимност при оценки и мнения.

За да увеличим качеството и автентичността на оценките за компании, сме възприели следните подходи:

  • Не позволяваме публикуване на оценка и мнения от потребители с фалшив или неактивен имейл адрес.
  • Не позволяваме един потребител да публикува повече от един коментар в рамките на 1 период от време.
  • Потребител не трябва да се представя за трето лице.
  • Потребител не трябва да изпраща повече от една оценка от едно и също устройство.

Относно анонимността на потребителите, ние приемаме, че потребителят има право да запази анонимността си от гледна точка на публичността на генерираното от него съдържание. Но от друга страна да е потвърдил самоличността си чрез платформата при публикуване на оценката чрез имейл адреса си и името си.

Ние никога не предоставяме информация на трета страна (включително работодател или държавен служител) за потребител, който е направил оценка или е изразил мнение. Неговата анонимност е гарантирана и от самата инфраструктура и изградена сигурност в системата на YOX. Потребителят, който дава оценка и мнение сам решава как да се представи и избира дали да коменитра анонимно или с името си.

За повече информация се запознайте с Правилата на Общността на Yox

Was this article helpful?

Related Articles