Безплатни ли са кандидатите по моите обяви за работа в Yox?

Да. Всички кандидати по обявите за работа са безплатни за работодателя. Всеки работодател може да преглежда кандидатите си по публикуваните обяви за работа свободно и неограничено.

В случай, че работодателят иска да получи повече кандидати по определена обява за работа, то работодателят има опция да “засили” обявата и нейното разпространение на по-широк обсег от хора, с което да получи повече канидати. Заплаща е на базата на кандидатури и е на базата на обявените от Yox цени.

Was this article helpful?

Related Articles