Добавяне & Промяна на Адрес на Работодател

За да добавите или промените публично наличния в Yox адрес на вашата компания, първо трябва да потвърдите вашия Безплатен Работодателски Профил в Yox.

С вашия Работодателски Профил ще можете да обновявате вашия публичен профил, включително и адреса.

Какво да направите, за да добавите или промените адреса, който е публично достъпен в Yox за търсещите работа:

  1. Влезте във вашия работодателски профил, след като го потвърдите.
  2. Изберете секцията “Информация” от менюто.
  3. Кликнете върху иконката, обозначена с молив на таб “Местоположение“.
  4. Започнете въвеждане на адреса, като или въведете целлия в първото поле и изберете от предолженията или ръчно въведете всички данни във всички полета.
  5. Добавете “Име на сграда“, “Eтаж” и “Номер на офис“, ако са налични.
  6. Прегледайте на картата, дали избраният от вас адрес отговаря на реалния.
  7. Може да редактирате точното местоположение, като ръчно преместите иконката за обозначаване на местополжение върху картата.
  8. Натиснете бутона “Добави“, за да одобрите добавянето или редакцията на адреса.
  9. Адресът на вашия централен офис е добавен или променен и промяната е отразена и на вашия публичен профил в Yox.

Важно: Отразяването на промяната във вашия публичен профил може да отнеме до 60 мин.

Was this article helpful?

Related Articles