Добавяне & Промяна на Лого

За да добавите или промените логото на вашия работодателски профил, първо трябва да потвърдите вашия Безплатен Работодателски Профил в Yox.

С вашия Работодателски Профил ще можете да обновявате вашия публичен профил, включително и логото.

  1. Влезте във вашия Работодателски Профил
  2. Изберете “Снимки”
  3. Кликнете върху иконката за добавяне на снимка на логото
  4. Кликнете върху иконката “+”, за да изберете снимки от вашия компютър или преместете ръчно снимките върху обозначеното пространство, чрез използване на “Drag and drop
  5. След като изберете снимката, може да редактирате начина на визуализация чрез съществуващите инструменти за редакция.
  6. Натиснете бутона “Upload“, за да одобрите качването на снимката.
  7. Логото на вашия работодателски профил е добавено или променено и промяната е отразена и на вашия публичен профил в Yox.

Важно: За, да избегнете риска вашето лого да изглежда грозно, безформено и пиксeлизирано, минималният размер на логото ви трябва да бъде минимум 300 x 300 px. Снимката на логото трябва да бъде във формат JPG или PNG.

Отразяването на промяната във вашия публичен профил може да отнеме до 60 мин.

Was this article helpful?

Related Articles