Добавяне & Промяна на уебсайт на Работодател

За да добавите или промените публично наличния в Yox уебсайт на вашата компания, първо трябва да потвърдите вашия Безплатен Работодателски Профил в Yox.

С вашия Работодателски Профил ще можете да обновявате вашия публичен профил, включително и адреса на уеб страницата ви.

Какво да направите, за да добавите или промените информацията за уебстраницата, която е публично достъпна в Yox за търсещите работа:

  1. Влезте във вашия работодателски профил, след като го потвърдите.
  2. Изберете секцията “Информация” от менюто.
  3. Кликнете върху иконката, обозначена с молив на таб “Уебсайт“.
  4. Въведете уеб адреса, като задължително го изпишете целия, като включите “https://” или “https://”.
  5. Изберете бутона “Приложи“, за да одобрите добавянето или редакцията на информацията за вашия уебсайт адрес.
  6. Адресът на вашия уебсайт е добавен или променен и промяната е отразена и на вашия публичен профил в Yox.

Важно: Отразяването на промяната във вашия публичен профил може да отнеме до 60 мин.

Was this article helpful?

Related Articles