Добавяне & Промяна на “Brand” име на Работодател

За да добавите или промените вашия бранд – търговско наименование във вашия публичен профил в Yox, първо трябва да потвърдите вашия Безплатен Работодателски Профил в Yox.

С вашия Рработодателски Профил ще можете да обновявате вашия публичен профил, включително и името на тарговската марка на вашата компания.

  1. Влезте във вашия Работодателски Профил.
  2. Изберете секция “Информация” от главното меню.
  3. Кликнете върху иконката, обозначена с молив на таб “Име“.
  4. Въведете името на вашия бранд, с който компанията е популярна публично. Може да въведете текста, както на латиница, така и на кирилица, в зависимост от спецификата на вашето търговско наименование.
  5. След като се уверите, че е изписано правилно, може да натиснете бутона “Приложи“.
  6. Търговското наименование на вашата компания е добавено или променено и промяната е отразена и на вашия публичен профил в Yox.

Важно: Имайте предвид, че въвеждането на името на търговската марка на работодателя ще бъде основното наименование на работодателя в публичния профил, но юридическото наименование няма да бъде изтрито, като то ще се намира в допълнителната информация за работодателя, налична в публичния профил на компанията.

Отразяването на промяната във вашия публичен профил може да отнеме до 60 мин.

Was this article helpful?

Related Articles