Забранено съдържание

Забраненото съдържание се отнася за съдържание, което се генерира от потребители на Yox. Правилата по-долу се прилагат за отзиви, оценки, коментари, отговори към оценки и друго съдържание, генерирано от потребителите на Yox, независимо дали са регистрирани или не.

Забранено е съдържание, което съдържа:

1. Тормоз и Заплахи

Забранено е публикуването на съдържание, което цели психически тормоз върху лица или фирми и техния бизнес, включително отправяне на заплахи и закани с цел причиняване на психически дискомфорт и тревога, включително тревога или притеснение за физическата им безопасност. Ние в Yox не смятаме, че съдържание с преки или косвени заплахи за фирми и лица има смисъл за целите на платформата на Yox. Не смятаме, че отпряването на заплахи, включително заплахи с държавни органи или други методи или насърчаването на други потребители за такива десйтвия има общо с мисията и целите на Yox, които са да дават ясна, прозрачна и конкретна информация за работната среда.

Пример за такова съдържание е:

 • отправяне на заплаха към лице, бизнес или група
 • публикуване на информациа за бизнес, лице или група, която е лична информация или открита информация, която се публикува в отзив без да има пряка връзка с контектстта на комнетара, а цели очерняне, клевета или накърнавяне на достойнство.
 • съдържание, съдържащо признаци на сексуална дискриминация или накърняваща персонализация на база пол или лична интимна информация.

2. Език на омразата

Забранено е публикуването в Yox на език, който подтиква към насилие спрямо лице или група хора въз основа на раса, религия, пол или сексуална ориентация. За език на омразата ще се счита враждебност и компрометиране на отделен индивид или група от хора заради раса, цвят, национален произход, пол, инвалидност, религия или сексуална ориентация.

Пример за такова съдържание е:

– директни призиви за насилие или омраза към защитени групи или индивиди 

– съдържание, което по нехуманен начин накърнява достойнството на група индивиди или отделни индивиди на базата на характеристиката, която ги защитава в обществото.

3. Обиди и ругатни

Забранява се използването на Yox за публикуване на съдържание, което съдържа обиди и ругатни. Ние от Yox не искаме платформата ни да бъде използвана за съмнителни цели с неуважитилно и обидно отношение. 

Пример за такова съдържание е:

 • Съдържание съдържащо обидни думи, ругатни или псувни към индивид или група
 • Видимо и ясно различимо провокативно съдържание
 • Клевети и недоказани твърдения за индивид, група индивиди или бизнес организация, целящи уронване на имиджа и извън контекста на личен опит с конкретно преживяване и опит във връзка с конкретиня отзив, мнение, оценка или друго съдържание от потребител в Yox.

В Yox се допуска съдържание, което описва негативни изживявания, но с уважителен тон.

4. Лична информация

Забранeно е публикуването на лична информация за физически лица, включително данни и информация за физически лица.

Пример за такова съдържание е:

 • Имена на хора, телефонни номера, адреси на електронни пощи, физически адреси, медицинска информация, интимна информация и всякакава друга информация, която представялва предмет на правата на човека.

5. Фалшиви отзиви

Забранява се публикуване на отзиви, оценки или мнения, които не представляват лично мнение и опит с компанията на конкретиня потребител.

Пример за такова съдържание е:

 • Стимулиране на отзив, оценка или мнение чрез непозволени средства, като обещания за заплащане, ваучери, отпуски, бонуси или други финансови стимули, други материални или нематериални придобивки или обещания за някое от гореспоменатите.
 • Публикуване на отзиви, оценки или мнения от името на трети лица
 • Използването на един пторебител за публикуването на повече от един отзив за един работодател в рамките на период от 1 (една) година.
 • Публикуване на оценка от потребител без легитимен и съществуващ имейл адрес, който отговаря на конкретния потребител.
 • Съдържание публикувано с фалшива самоличност с невалидна информация за автора на съдържанието.

6. Дезинформация

Забранява се публикуване на информация, представяна като факт със съдържание, която може да навреди на индивид, бизнес организация или на цялото общество.

Пример за такова съдържание е:

 • Съдържание публикувано, като твърдение на факт за престъпна дейност, нанасящ вреда на индивид, група или бизнес организация
 • Съдържание, което уврежда обществения интерес, съдържащо подвеждаща информация, която цели да заблуди и манипулира общественото мнение и/или интерес.

Yox разрешава публикуването на информация под формата на мнение за евентуална престъпна дейност

7. Рекламно съдържание

Забранява се публикуване на рекламно или социално съдържание, включително телефонни номера, линкове към трети сайтове в раздела на публикуване на отзиви, оценки и мнения.

8. Неправилен правопис и граматика

Публикувано съдържание с граматически и правописни грешки ще бъде изтривано.

Was this article helpful?

Related Articles