В Yox има профил на моя бизнес, може ли да поискам да го изтриете?

Yox e технологична платформа, която събира, организира и анализира публично достъпни данни с цел да предостави максимално полезна информация на своите потребители. Част от мисията на Yox е да е прозрачно място, което предоставя възможно най-пълната и точна информация на своите протребители. Информацията за юридическите лица е публична информация, като тя не попада в нормите на Регламента за защита на данните – GDPR (Виж чл. 1, 2 и 3).

В този смисъл, Yox не може да премахне профил на организация, освен в случаите на техническа грешка.

Виж повече откъде Yox има основните данни за фирмите в България.

Was this article helpful?

Related Articles