Не съм давал разрешение да публикувате информацията Изчислена Заплата. Моля да я премахнете.

Yox е технологична платформа, която има за основна цел да събере, организира и анализира цялата достъпна информация на пазара на труда, за да може от нея да се възползват търсещите работа или служители. Информацията за стойността на заплатата е един от основните фактори, които влияят на търсещите работа при решението си за избор на бъдещ работодател. Затова Yox предлага тази информация и я събира по различни начини, което е в основата на идеята на платформата. Публичността на информация може да бъде само в полза на търсещите работа.

Yox не премахва информация за Изчислена Заплата от обявите за работа в публичния профил на Организацията в Yox.

За да редактираш Изчислена Заплата, потвърди профила си в Yox.

Was this article helpful?

Related Articles