Какво означава “Изчислена заплата” в обявите в Yox?

Yox е технологична платформа, която има за основна цел да събере, орагнизира и анализира цялата достъпна информация на пазара на труда, за да може от нея да се възползват търсещите работа или служители.

Един от основните фактори при вземане на решение за приемане на оферта за работа е стойността на работната заплата. Често тази стойност не се обявява от работодателя, което затруднява избора и решенията на търсещите работа.

Изчислена Заплата е приблизителната стойност на възнаграждение за конкретната позиция на базата на данни от над 150 хил. обявени заплати за последната 1 година, категоризирани до конкретнтата професия, град с конкретен код на професията по класификацията на ESCO.

*Изчислена Заплата към момента не взима предвид нивото на позицията и бонусите, но Yox се стреми да усъвършенства данните си и до края на 2022г. ще има още по-точно изчисление на работните заплати съгласно всички параметри.

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles