Какво означава средна заплата в профила на работодател?

Yox предоставя два вида средна стойност на работни заплати в профилите на работодателите.

  1. Средна работна заплата за компания (работодател)
  2. Средна работна заплата в компания по професия
  • Информацията за средна заплата в профил на фирма представлява средната стойност на работната заплата във фирмата на базата на всички налични данни в Yox от обявени работни заплати в обявите за работа и данни предоставени от потребители за последните 24 месеца.
  • Информацията за средна заплата по професия в профил на фирма представлява средната стойност на работната заплата във фирмата на базата на всички налични данни в Yox от обявени работни заплати за конкретната професия в обявите за работа и данни предоставени от потребители за последните 24 месеца.

Какво означават “минимална” и “максимална” стойност в графиката?

Минимална е стойността на най-ниската работна заплата, предоставяна от работодател, съгласно наличните данни за работните възнаграждения в Yox.

Максимална е стойността на най-високата работна заплата, предоставяна от работодател, съгласно наличните данни за работните възнаграждения в Yox.

Средната стойност на работната заплата се изчислява чрез изчисление на “средна аритметична” стойност на базата на информацията за всички работни заплати, налични като информация за работодателя.

Средната аритметична стойност може да не отразява абсолютно точно стойността на средната заплата в самата фирма, защото се базира на съществуващите данни за заплати в Yox. Посочената в Yox информация отразява обобщени данни от наличната в Yox информация.

Какво означава “%” по-висока или по-ниска заплата от средната работна заплата?

  • Когато % за по-висока или по-ниска заплата е визуализиран на страница за средната заплата на фирмата, той се изчислява на базата на всички съществуващи в Yox данни за заплати в сектора на икономическа дейност

Was this article helpful?

Related Articles