Какво става с кандидатите по моите обяви за работа, публикувани в Yox, в случай че не съм си потвърдил работодателския профил?

Ако вашият безплатен работодателски профил не е потвърден в Yox и съответно нямате пряк достъп до управление на информацията в профила си, то тогава ако потребител на платформата Yox кандидатства по отворена работна позиция на вашата компания, Yox ще ви уведоми по електронен или друг път. Уведомлението става чрез използване на официално налична публична информация за електронна поща или други данни (на работодателя), включително телефонен номер или връзка с отдел човешки ресурси. Когато бъдете уведомени ще получите данни с достъп под формата на код чрез който ще може да достъпите свободно и защитено Yox и да видите съответния кандидат за работа.

В случай, че не сте си потвърдили безплатния работодателски профил в Yox и не сте получили писмено или устно уведомление от Yox, това означава, че нямате налични кандидати по вашите обяви за работа, които присъстват в Yox.

Вижте повече за безплатния работодателски профил в Yox и до какво имате достъп след като придобиетe контрол върху вашия публичен профил?

*Важно: В случай, че потребител на Yox кандидаства по обява за работа, но не отговаря на общите условия за ползване на платформата, кандидатът няма да бъде видим в робатодателския профил. Например, кандидатът не е качил автобиография в допустим формат или е качил видео или друга алтернативна форма на презентация. В този и други случаи на нарушение на общите условия на Yox, кандидатът ще бъде автоматично определен от Yox като отхвърлен и работодателят няма да бъде изрично уведомен.

Was this article helpful?

Related Articles