Как се обработват личните данни на кандидатите за работа, които получавам по моите обяви за работа в Yox

Когато кандидат за работа кликне върху бутона “Кандидаствай”, то той се съгласява, че неговото заявление за кандидатстване ще стане достъпно до съответния адресат чрез платформата на YOX, като съответният работодател ще има възможност да визуализира информацията, след като се е съгласил с Условията за ползване и съхраняване на лични данни. Условията за ползване и съхранение на лични данни предвиждат, че Yox приема условията за съхранение на лични данни на съответния Работодател, в случай, че те не нарушават Регламента за защита на личните данни (GDPR).

Was this article helpful?

Related Articles