Направих оценка на работодател в Yox. Ако фирмата или съд поиска данни за мен, Yox как защитава правата ми?

Ние в Yox вярваме в свободата на изразяване на мнение, както и в прозрачността на информацията, която е от изключителна важност за всички търсещи работа. Затова и направихме платформата, така, че тя да не пази информация за коментиращите, която може да ги асоциира с конкретен имейл или друга информация, която са предоставили на платформата по време на извършване на оценка. Ние защитаваме правата ви на базата на вашето право да бъдете “забравени” – чл. 17 от Регламента за защита на данните (GDPR). Още в процеса, когато правите оценка на работодател, вие се съгласявате с нашите условия, които включват вашето право информацията за вас към тази оценка да бъде изтрита. Така дори и Yox след първонабаното одобрение на отзива, няма да знае кой е реалният профил, потребител, който стои зад конкретната оценка/мнение.

Ние не предоставяме никога и няма как да предоставим информация на работодател или държавна институция, включително съд за потребител, който е направил оценка или е изразил мнение.

Дори държавна институция или съд да изиска от нас определена информация, 

Анонимността на всеки потребител използващ Yox за даване на оценка/мнение за работодател е гарантирана и от самата инфраструктура и изградена сигурност в системата на YOX. Потребителят, който дава оценка и мнение сам решава как да се представи и избира дали да коменитра анонимно или с името си. Имейл адресът, който потребител предоставя не се публикува заедно с оценката и не не се персонализира към конкретния коментар. Даннитее за IP адрес, устройство и друга проследяваща информация свързана към отзива не се запазва. Електронната поща и другите данни за потребителя, предоставена от потребител може да бъде използвана в общата база на YOX с цел развиване на продукта.

Виж повече информация за потребители в:​
Великобритания

България и другите страни от Европейския Съюз

Was this article helpful?

Related Articles