Откъде Yox има информация за Заплатите в обявите за работа?

Информацията за стойността на заплатата е един от основните фактори, които влияят на търсещите работа при решението им за избор на бъдещ работодател. Затова Yox предлага тази информация и я събира по различни начини:

  • Информацията от официално обявените работни заплати от работодателите за съответната позиция.
  • Изчислена информация от Yox на базата на информация за средната работна заплата по професии и населени места, събирана в последните 24 месеца.
  • Информация от потребителите на Yox, които публикуват оценки и мнения за работодатели.

Колко е голяма базата на Yox за работните заплати?

Yox разполага с информация за последната 24 месеца или общо 175 хил. уникални данни за стойността на заплатите, обявени от работодателите, разпределени измежду 500 уникални професии, категоризирани от Yox чрез ESCO.

Всяка една обява в Yox се класифицира първо по европейския стандарт ESCO, като получава уникален код. Всичките данни за заплати се добават към съответната професия. По този начин Yox успява да изчисли работна заплата за обява, като вземе предвид професията, града и дори съответната компания и средната разлика в заплатите, в сравнение с други компании от нейния сектор по код на икономическа дейност – КИД.

Част от извадката на базата данни за заплатите в Yox по обща категория професии. Общият брой на тези категории е малко над 500 бр., като всяка от тях разполага и с по-дълбоко класифициране.

Графика 1: Извадка от Yox

Was this article helpful?

Related Articles