Откъде Yox има информация за компаниите?

YOX е технологична платформа, която е насочена към търсещите работа. Един от големите проблеми на платформите за работа е, че често фирмите, които публикуват обяви не се верифицират и потвърждават, което допуска злоупотреба на непотвърдени, като компании профили да събират информация, без да има реално търсене за работа. Затова и една от целите на Yox е да най-легитимният инструменти за проверка на информация за работодателите и търсенето на работна ръка. 

За целта нашият екип използва държавни – публични източници на информация, като Търговския регистър и регистърът на ЮЛНЦ, които представляват единна, централизирана, електронна база данни, съгласно насоките на Министерството на Правосъдието на Република България. 

Данните за компаниите Yox използва, както от Търговския регистър, така и от Националния отворен регистър, който се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление

Was this article helpful?

Related Articles