Оценки срещу заплащане или стимули

В Yox вярваме, че оценките от потвърдени служители в компаниите, биха имали полезен ефект върху търсещите работа. Но в ние не искаме оценки и мнения от служители, които са били мотивирани финансово или по-друг начин.

В Yox не приемаме оценки и мнения, за които има информация, че са срещу:

  1. Заплащане
  2. Ваучери
  3. Отпуски
  4. Бонуси или други финансови стимули
  5. Други материални или нематериални придобивки
  6. Обещания за някое от гореспоменатите

В случай, че имате доказателства, че някой работодател използва един или повече от гореописаните методи за стимулиране на оценките в YOX, моля да се свържете с нас на complaints@yox.bg. Ще запазим пълната ви анонимност.

Във връзка с установени непозволени методи за мотивиране на оценки, можем да премахнем съдържание, ако смятаме, че потребителите са били стимулирани или принудени да направят оценка, която не отговаря на обективното им мнение.

Was this article helpful?

Related Articles