Като работодател разбрах, че мога да редактирам Изчислената Заплата, но мога ли да редактирам информацията за Заплата в бизнес профила ми в Yox?

Информацията за Заплати в бизнес профила на всяка организация се събира от потребители на Yox, както и от самия работодател и обявените от него обяви за последните 2 години.

Информацията за работна заплата в бизнес профила в категорията информация от потребители и официално обявена информация не може да бъде редактирана

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles