Как да редактирам информация за компания в Yox?

За да добавите или промените информация за вашата компания в Yox, първо трябва да потвърдите вашия Безплатен Работодателски Профил в Yox.

Всеки управител или представител на фирма с профил в Yox може да си потвърди профила и в последствие да извършва редакция на основните данни безплатно.

В Yox има профили на над 150 хил. работодатели в България. Информацията за фирмите включва, както обща информация, така и информация за предлагана работа, работна заплата и социални придобивки.

Как да направя заявка за редакция на бизнес профил?

  1. Потвърдете вашия безплатен работодателски профил
  2. След като достъпите профила си изберете “Информация
  3. Изеберете иконката с “молив” в зависимост от секцията, която искате да редактирате.
  4. Въведете текстовата информация, която искате да въведете или редактирате и натиснете бутона “Приложи“.
  5. Информацията на вашия работодателски профил е добавена или променена и промяната е отразена и на вашия публичен профил в Yox.

Важно: Поради големия брой заявки за потвърждаване на профили, може да има забавяне, докато одобрим вашия профил.

Виж повече:

  1. Как да добавя или променя логото на моята компания, което се вижда на публичния ми профил
  2. Как да добавя или променя информацията за адреса на офиса на моята компания
  3. Как да добавя или променя информацията за уебсайта на моята компания
  4. Как да добавя или променя информацията за наименованието на търговската марка на моята компания

Важно! Потвърденият профил не дава право върху редакция или изтриване на мнения и оценки за организацията.

Was this article helpful?

Related Articles