Фалшиви оценки и злоупотреби

Yox.bg е легитимен и прозрачен инстурмент, позволяващ на потребителите да четат или да публикуват мнения и оценки за компании, в които са работили или в момента работят. 

Нашата цел е всички посетители и членове на нашата общност да имат достъп до автентична, прозрачна и ценна информация за бъдещата си кариера. Ние се стремим непрекъснато да се развиваме и да усъвършенстваме процесите ни, така че те да отговарят в максимална степен на очакванията на потребителите, като едновременно с това покриват основната мисия и цели на Yox.

Какво трябва да знаете за нашата методология при администрирането на оценки и мнения:

  • За всички оценки и мнения, изпратени от потребители в Yox, прилагаме еднакви стандарти при администрирането им. 
  • Не премахваме оценки или мнения в платформата, само заради това, че са негативни или позитивни.
  • Ние оставаме неутрални във всички случаи на спор. Ние не вземаме страна и не действаме като откривател на факти по отношение на съдържанието на мненията или коментарите.

Yox е инфраструктура и инструмент, който се развива непрекъснато с цел да предоставя все по-обективна и легитимна информация.

Потребителите могат да нарушат нашите условия, в случай че:

  • Оценката и мнението не съответстват. Например за “Колеги” е дадена оценка ‘5*’, а в коментара колегите са оценени, като “неприятни”.
  • Много оценки, направени от един потребител
  • Оставена оценка от името на трети лица или такива, които не са работили в компанията и нямат пряк опит с компанията

Работодателите могат да нарушат нашите условия, в случай че:

  • Стимулиране или принуждаване на служителите да оценяват компанията
  • Искане на доказателство от служители за направена оценка

Ние модерираме внимателно всяка част от съдържанието. Правим го автоматично и ръчно. Ние прилагаме собствена технология, която анализира множество параметри на съдържанието. Ако съдържанието не премине през някой от алгоритмите ни, то тогава, човек – модератор преглежда съдържанието, за да определи дали отговаря на нашите условия и насоки. Например ако коментарът или даденото мнение от потребител не отговаря на изискванията за минимални атрибути, съгласно насоките за коментиране, то модераторът може да премахне или спре от публикуване мнение или оценка за компания.

Запознай се по-подробно с нашите насоки за публикуване на оценки и мнения чрез Насоките на Общността на Yox

Was this article helpful?

Related Articles