100% Потвърдени Отзиви

В Yox вярваме, че възможността да се достъпи информация от потвърдени служители в компаниите би било най-ценно за търсещите работа или информация за конкретен работодател. Затова създадхоме функционалностза Потвърдени Оценки.

Какво е 100% потвърдена оценка?

  • Оценката е направена от потребител, който е потвърден като служител в съответната компанията.
  • Оценката, мнението са обективно отразяване на опита на служителя в компанията и същият служител не е бил мотивиран или принуждаван да направи оценката.

Как Yox се уверява в липсата на злоупотреба от страна на работодатели с възможността за Потвърдени Оценки?

Когато работодател изяви желание да получи потвърдени оценки от своите служители, той може да използва специалната функционалност в профила си. Функционалността има стриктни стандарти за начина, по който оценки може да бъдат направени, като например:

  • Работодателят няма достъп до отговорите и оценките на потребителя под формата на персонализация. Тоест всеки служител, получил изрчино искане от работодателя си да му направи оценка, напрактика остава анонимен, както всеки останал потребител.
  • Изпращането на искане за оценка от служители има изискване за минимален брой – минимум към 10 човека едновременно трябва да бъдат изпратени формите за оценка, за да може работодателят да не може да идентифицира конкретния служител.
  • В случай, че бъде установено, че оценките са направени от едно и също устройство , което е в нарушение на Общите условия на Yox, направените оценки няма да бъдат публикувани публично в платформата.

Виж повече за функционалността и се възползвай от нея.

Was this article helpful?

Related Articles