Правилата за защита на данните важат ли за данните за фирми?

Не, правилата на GDPR се отнасят само за личните данни за физически лица, те не уреждат данни за компании, или други юридически лица.

Публичността на информацията за юридическите лица е една от целите и на политиките на Eвропейския съюз. Публичността на данните за фирми е в помощ на бизнеса, като е фактор за намаляване нивата на корупция, както и за улесняване на правенето на бизнес.

Източник: Европейска комисия във връзка с GPPR и данните на юридическите лица, включително управители и съдружници.

Виж повече в Регламента за защита на данните – Член 1, 2 и 3 и алинея (13), (14), (15), (18), (19) and (21) от GDPR

Was this article helpful?

Related Articles